SLOTBOOKING FRANCAIS ENGLISH Sitemap
 
 

Laatste nieuws...

Nieuwe bedrijventerreinen in Mol

uitbreiding befrijventerreinen Mol GheysNieuwe bedrijventerreinen in Mol maken uitbreiding Transport Gheys mogelijk

18 april 2012
 
De Antwerpse provincieraad heeft drie provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) goedgekeurd voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in Mol en Balen.
 
Het gaat om de bedrijventerreinen Berkenbossen Oost, dat deels op het grondgebied van Mol en deels op dat van Balen ligt, en Berkenbossen West dat volledig in Mol ligt.
 
De uitbreiding van Berkenbossen Oost heeft enerzijds betrekking op de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in de zuidelijke zone en anderzijds op een nieuw gemengd regionaal bedrijventerrein in de oostelijke zone. Samen zijn die goed voor een oppervlakte van 26 ha. Er worden bedrijfspercelen van minimaal 5.000 m² voorzien. Voor de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein wordt een reserveringszone voor een nieuwe ontsluiting voorzien die aansluit op de Postelsesteenweg. Er komen tevens bufferstroken, zowel naar de aanwezige woonzone als naar de omliggende bosgebieden.
 
Het bedrijventerrein Berkenbossen West moet de uitbreiding van het transport- en logistiekbedrijf Gheys op een terrein van zeven ha mogelijk maken. Aan de uitbreiding zijn tevens nieuwe investeringen voor watergebonden bedrijvigheid aan het kanaal Dessel-Kwaadmechelen gekoppeld. Volgens Ruben Swerts van Groep Gheys gaat het onder meer om een uitbreiding van de containerkade met 1.000 m² en de bouw van bijkomende logistieke magazijnen achter de terminal. In totaal zouden er tot 15.000 m² magazijnen kunnen bijkomen.
 
Gheys onderhoudt dagelijkse binnenvaartverbindingen vanuit Mol naar de Antwerpse haven met twee binnenschepen met een capaciteit van 60 teu elk.terug